Eurolinguaclub is een school voor buitenlandse talen.

U kunt een cursus kiezen die voldoet aan uw behoeften en niveau van taalvaardigheid. In Eurolinguaclub kunt u gewoon een taal leren of zich voorbereiden op een examen. Aan het einde van de cursus ontvangt de student een certificaat. Op dit moment worden alle cursussen via Skype gegeven. Eurolinguaclub biedt cursussen aan voor:

  • Nederlands
  • Engels
  • Russisch 
  • Spaans

 Het Eurolnguaclubteam:

 Elena Weijman (Nederlands, Russisch)

 Alina Ermakova (Nederlands)

 Jeroen Zuijderwijk (Nederlands)

Amber Zuijderwijk (Engels, Nederlands)

Daniela Parga (Spaans)

Daria Afonina (Bobyr) (Engels)

Siranush (Nederlands)

 

 

 

 

 

 

 

Photo Elena Elena Weijman 

Ik ben de oprichter van Eurolinguaclub, een professionele docent Engels, Russisch en Nederlands met meer dan 23 jaar ervaring.

In 2012 ben ik van Rusland naar Nederland verhuisd en met Eurolinguaclub (Europese school van buitenlaandse talen) begonnen.

In Rusland volgde ik twee Universitaire opleidingen:

De Romaanse en Germaanse filologie (met specialisatie Engelse en Duitse taal)  en

Management en organisatie.

Ik ben blij dat ik van mijn hobby - buitenlandse talen – mijn beroep heb kunnen maken.

Ik geef les Engels, Nederlands en Russisch.

Behalve talen (Engels, Duits, Russisch, Latijn, Nederlands) heb ik ook Pedagogie, Psychologie, ICT-gebruik in het onderwijs, Dictie, Ethiek en Onderwijsmethode buitenlandse talen gestudeerd.

Cursussen:

Speciale cursus psychopedagogie (1992, Rusland, Staats Universiteit van Belgorod)

Speciale cursus onderwijsmethode tweede taal (1992, Rusland, Staats Universiteit van Belgorod)

Alternatieve speciale cursus linguistiek “Ontwikkelingsrichtingen van de moderne linguistiek” (1992, Rusland, Staats Universiteit van Belgorod)

Nieuwe technologieën voor het onderwijs in vreemde talen (2002, Rusland, Belgorod, Methodologisch Centrum voor educatieve inhoud)

Cursus Engels (2003, Malta, Linguatime)

Cursus Nederlands(2012-2013, Nederland , Ttif.company (+Staadsexamen B2 (2013)

Basistraining Taalvrijwilligers (2016, Nederland, Taal voor het leven)

Vrijwilligerstraining Taal voor Thuis (2016, Nederland, NCOI Opleidingen)

ONA cursus voor docenten (2016,Nederland, Stichting Pulse)

Nieuwe methodes en leerstof voor NT2 (2016, Nederland, Stichting Pulse)

Docent Russisch als tweede taal (2019 online cursus https://pushkininstitute.ru/teach/courses)

Ervaring:

Lerares Engels (Rusland, Belgorod 1997-2004)

Sales manager en tolk Engels-Russisch (Rusland, Moscow,  Legacy Incorporated 2004-2011)

Docent NT2 (Nederland,vrijwilliger bij Stichting Pulse 2016-2018)

Docent Nederlands, Engels, Russisch (Nederland, Eurolinguaclub 2014-heden)

Mijn diploma’s zijn in 2013 door Nuffic gewaardeerd en ik heb van DUO onderwijsbevoegdheid (taalles te geven) gekregen.

Van 2014 hebben meer dan 500 studenten bij Eurolinguaclub Engels, Nederlands en Russisch gestudeerd. Bijna elke maand slagt iemand voor het Inburgeringsexamen. Daar zijn we heel erg blij mee. Onze studenten ook. Hun aanbeveling kunt u hier zien https://www.eurolinguaclub.eu/index.php/ru/

Inmiddels werken er meer docenten bij Eurolinguaclub. Alle docenten hebben een speciale cursus van de lesmethode van Eurolinguaclub gevolgd.

Tijdens de les oefenen we alle soorten van taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Dat doen we met  behulp van de volgende methodes: interactief, communicatief, TPR, TPRS.

Tijdens het eerste gesprek met een student, vragen we welk doel hij wil  bereiken en hoeveel tijd is hij van plan daaraan te besteden. Vervolgens  maken we een uniek leerplan.

Het doel van een buitenlaandse taal leren, is  om in deze taal te communiceren. We zijn altijd bewust van dit hoofddoel, maar behalve dit doel, stellen we elke les nog een klein doel, die de student tijdens de les moet bereiken.

Dat is de reden van het succes, dat Eurolinguaclub in deze jaren heeft bereikt.

 

 Alina Ermakova

Alina is bijna tweetalig.

Ze werd geboren in de familie van een filoloog, dus de termen die in de taalkunde worden gebruikt, zijn alledaagse woordenschat voor haar.

Bovendien, aangezien er leraren zijn geweest in elke generatie van haar familie, is de lerarenomgeving normaal  voor haar.

Behalve haar passie voor vreemde talen, studeerde ze creatieve business op de Hogeschool Utrecht. Haar scriptie ging over de ontwikkeling van nieuwe richtingen in de Eurolinguaclub. De ideeën en het plan werden goedgekeurd door de Universiteit, zodat we de ontwikkeling van de school veilig kunnen toevertrouwen aan een gecertificeerde specialist.

Als mensen met Alina praten, vertrouwen ze haar, omdat ze van nature een goede leraar is.

 

Vreemde talen omringden haar vanaf haar geboorte (eerst Engels, daarna Frans en Spaans, na het verhuizen van Rusland naar Nederland, toen ze nog een kind was - Nederlands).

Ze studeerde op de Nederlandse middelbare school, de Hogeschool Utrecht, werkte kort voor NaschoolEnzo op de middelbare school “Cals college IJsselstein”.

Naast een krachtige taaltraining, heeft Alina cursussen over de methodologie van het onderwijs van vreemde talen gevolgd.

Zij geeft al meer dan 4 jaar les Nederlands via Skype.

De lessen worden in het Nederlands gegeven, maar indien nodig kunnen sommige punten in het Russisch of Engels uitgelegd worden, die als brugtalen worden gebruikt. 

 

 Jeroen Zuijderwijk

Jeroen komt oorspronklijk uit Nederland.

Hij is opgegroeid in een docentengezin.

Naast studeren op de Hogeschool Utrecht, werkt Jeroen voor NaschoollEnzo op de middelbare school “Cals College IJsselstein”, waar hij diverse vakken aan scholieren uitlegt.

Hij geeft al meer dan 3 jaar les Nederlands via Skype.

Al zijn studenten zijn absoluut tevreden met de bijlessen.

De lessen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven.

Wees voorbereid op zeer serieuse lessen, waarin zelfs humor als een van de middelen wordt gebruikt om het beste resultaat van het taalniveau te bereiken.

Een klein voorbeeld: een van de boeken die de studenten van Jeroen met hem lezen en analyseren is “Nietzsche en Kant lezen de krant”.

In zijn lessen leert u hoe u gesprekken moet voeren in literair Nederlands, u zult Nederlandse literatuur lezen, daarnaast zult u uw schijfniveau verbeteren en zult u het gevoel voor de taal ontwikkelen wat een essentieel kenmerk is voor degenen die ambitieuze plannen hebben zoals communiceren met hooggeschoolde Nederlanders.

 

Amber Zuijderwijk

Amber is een docent Engels in opleiding aan de Hogeschool Utrecht. Haar moedertaal is Nederlands. Tijdens haar studie leert Amber over de Engelse taal en cultuur, pedagogiek en verscheidene leraarvaardigheden. Al deze kennis wordt vervolgens toegepast in haar werk als (bijles)docent.

Amber heeft al meer dan vier jaar ervaring als docent op verschillende scholen en bijlesinstituten. Ze heeft hierdoor ervaring met verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. De leeftijden van haar studenten variëren van kinderen tot volwassenen. Vanwege deze diversiteit heeft Amber goede communicatievaardigheden en kan ze verschillende behoeftes van ieder individu herkennen en vervullen. Daarnaast heeft Amber ook ervaring met het werken met rugzakleerlingen en leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit vergt geduld en een speciale aanpak, wat kwaliteiten zijn die Amber bezit.

Voor een Honours cursus op de Hogeschool Utrecht heeft Amber een faalangst training ontwikkeld en uitgevoerd. Meerdere individuen hebben deze training getest en geëvalueerd, waarna ze de training als erg behulpzaam bestempelden.

De rode draad van de Engels lessen zijn de vier vaardigheden voor Engels; lezen, luisteren, spreken en schrijven. Deze zullen verwerkt worden in de lessen op een leerzame en leuke manier, door bijvoorbeeld rolspellen, presentaties, authentieke literatuur en educatieve spellen. Echter heeft iedere les een apart doel, wat iedere student aan het einde van de les gehaald moet hebben. Andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld cultuur, grammatica en vocabulair, zullen ook in de lessen voorkomen.

 

Daniela Parga

Daniela Parga is een jonge Argentijnse dame uit Buenos Aires. Op dit moment zit ze in haar 4e jaar van de studie communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Buenos Aires. (UBA). Volgend jaar is ze van plan om haar kennis te verdiepen door een master te halen in “public opinion and publicity.”

Daniela is niet alleen een native speaker Spaans uit Argentinië, maar ze is ook al vanaf een zeer jonge leeftijd omringd door meerdere vreemde talen, aangezien ze familieleden heeft uit verschillende landen. Haar Italiaanse grootvader heeft haar Italiaans geleerd. Bovendien heeft ze familie in Frankrijk met wie ze dagelijks Frans oefent. Naast Spaans, Italiaans en Frans spreekt ze ook heel goed Engels! Daarom is Daniela in staat om een student Spaans te helpen beheersen door een van de bovengenoemde talen als brugtalen te gebruiken, indien nodig.

Daniela groeide niet alleen op in een multiculturele en multilinguïstische omgeving, maar ze heeft ook haar kennis over verschillende landen en talen verbreed door middel van taaluitwisselingsprogramma's die ze heeft gevolgd. Ze geeft haar passie voor vreemde talen door aan haar studenten en moedigt hen op een zeer plezierige en leerzame manier aan om de Spaanse taal te leren en meer te weten te komen over de Spaanse / Latijns-Amerikaanse culturen. Tijdens haar lessen leer je grammatica, woordenschat en oefen je vooral om te leren spreken met een native.

Is het niet een geweldige kans om een van de meest gesproken talen van de wereld te leren met een native speaker uit Argentinië?

 

 Daria Afonina (Bobyr)

Daria is een professionele docent Engels met 8 jaar leservaring op scholen voor algemeen onderwijs en taalcursussen in Oekraïne, sinds 2015 verblijft ze permanent in Nederland. In 2006 studeerde Daria af bij de Nationale Pedagogische Universiteit te Kiev, vernoemd naar M.P.Dragomanov, met een diploma in Engelse taal en buitenlandse literatuur (het diploma wordt door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs bevestigd). Zij volgde ook een aantal professionele cursussen, waaronder de opeenvolgende tolkcursussen in het taalcentrum "Oekraїne-Europa "(Kiev, 2012). 
In Nederland werkte Daria bij het Centrum voor de ontwikkeling van tweetalige kinderen   (Amersfoort, 2016-2017) met kinderen van 6-7 jaar. Bovendien houdt zij zich bezig met journalistiek (weekblad "Spiegel van de week", Kiev; tijdschrift "Rus Monaco", Amersfoort), voert haar eigen creatieve project uit voor het schilderen op textiel.
De meeste onderwijsactiviteiten van Daria zijn altijd gewijd aan privélessen. Dankzij nauw contact met de student, begrip van zijn educatieve doelen, interessen en mogelijkheden, kan een effectief individueel trainingsprogramma worden opgesteld. De doelgroepen van Daria zijn zowel kinderen (vanaf 6 jaar) als volwassenen met totaal verschillende leerbehoeften: iemand wil leren hoe hij een ontspannen gesprek op reis kan voeren, terwijl iemand volledig verdwaald is in het doolhof van de Engelse grammatica. Tijdens de studie is Daria klaar om Russisch, Oekraïens of Nederlands als hulptalen te gebruiken, als de situatie dat vereist. Trainingsmaterialen en workloads worden altijd individueel geselecteerd.
Het voordeel van lessen bij Daria is dat ze een breed begrip van de onderwijssystemen van Oekraïne en Nederland heeft. Hierdoor haalt zij het beste eruit: de logische en solide methodologische basis van het Oekraïense systeem wordt in haar lessen perfect gecombineerd met echt Nederlands gemak en het onderhouden van grote interesse in leren.

 

Siranush

Siranush is een jonge dame die werd geboren in Armenië. Ze bracht haar vroege jeugd door in Rusland. Ze verhuisde vervolgens naar Nederland waar ze ging studeren. Dit heeft haar in staat gebracht om Nederlands, Russisch en Armeens te spreken op het niveau van moedertaalsprekers.

Verhuizen van het ene land naar het andere land heeft van haar een zeer doelgericht en ondernemend persoon gemaakt dat anderen kan helpen om Nederlands te leren spreken en te helpen integreren in Nederland.
Ze weet hoe ze dit moet doen, met behulp van haar eigen ervaring.

Na haar vooropleiding aan een Nederlandse school behaalde Siranush een diploma van een zelfstandig onderneemster en kon ze deelnemen aan de Young Lady Business Academy. Hier heeft ze zich verder ontwikkelt en haar netwerk uitgebreid.

Siranush geeft jongeren les aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) waar ze zeer geliefd was bij de studenten. Wanneer ze mensen les geeft en hen helpt hun doelen te bereiken, voelt ze zich prettig en op haar gemak.

Siranush geeft Nederlands lessen aan kinderen en volwassenen.

 

-----

Kamer van Koophandel Utrecht: 60777435